Sakatların Savaşım Kurulu'nun(1) [CLH] Talepleri
  
(VST Dergisi, 2011 [1978'den yeniden basım])

    Sakatların savaşımı, bazılarının görmek istediğinin tersine, marjinal bir savaşım değil, sınıf savaşımının temel ögesi olan bir savaşımdır. İş koşulları nedeniyle süreğen hastalıklara ve çoklu sakatlıklara en çok maruz kalan işçiler olduğu için, CLH'nin talepleriyle yürüttüğü mücadelesi işçi sınıfı mücadelesine bütünüyle dahildir: sadece, iş güvenliği ve çalışma koşullarında hijyen talebi, iş kazalarının ve mesleki hastalıkların önlenmesi --ve meydana geldikleri durumda, sakat ya da değil, tüm işçiler için tazminat-- gibi dolayımsız talepler nazarında değil; verimlilik ve çalışma ritmi düzenlemelerine karşı, sakat veya değil tüm işçiler adına yürütülen, uzun dönemli hedefleri temsil eden siyasi kavga için geçerli olduğu gibi,  ancak iktidarın proletarya ve onun müttefikleri tarafından ele geçirilmesiyle ulaşılabilecek hedeflerde de.

    CLH kararlıkla güttüğü hedeflerle, kendini açıkça politik olarak deklare eder, "sağdan veya soldan" gelsin, her tür hümanizm biçimini reddeder ve onunla savaşır;  burjuva iktidarının sakatlara biçtiği rolü onlara dayatırken sakatların çıkarlarını temsil ediyormuş pozuna bürünen derneklerin (APF, UNAPEI, FNMIP vs.) aksine, CLH kapitalist iktidarla her tür işbirliğine karşı savaşır.

    Biz işçi sınıfının, en çok sömürülen, bir parçası olduğumuz için, taleplerimiz dar korporatif talepler olmadığı için, CLH istihdamın ve hayatın kapitalist örgütlenmesinin köktenci biçimde dönüştürülmesi şiarını yükseltir. Bu yüzden, devrimci hedefler uğrana savaşan işçi militanların, sakatların savaşımını burjuva ve kapitalist devletin yıkımı adına işçi sınıfı ve müttefiklerinin yürüttükleri genel savaşıma dahil etmeleri gereklidir.

İlk bölüm
İstihdam


1. Tüm sakatlar için, sakat veya değil tüm çalışanlarla aynı şekilde, çalışma hakkı: Bu, her tür verimlilik, çalışma ritmi ve prim düzenlemesine  karşı dolayımsız ve sistemli bir savaşımı gerektirir.
2. Özürlü çalıştırma atölyelerinin, istihdam bürolarının, yoksulluğun aşırı-sömürüsüne ve ondan rant elde etmeye (evden çalışma da buna dahildir) odaklı tüm mekanların kapatılması.
3. Tüm iş mekanlarının erişilebilir kılınması ve yeniden düzenlenmesi.
4. Eşit kalifikasyona eşit ücret.
5. Sakatlık derecesi ne olursa olsun, mesleki formasyon, kalifikasyon, promosyon hakkı.
6. Kamu sektöründe eşit kadro hakkı.
7. Ömür boyu aşağı, diskalifiye işlere mahkum eden, sakatlara ayrılmış işlerin ortadan kaldırılması.
8. Ancak iş yerinde düzenleme ve erişilebilirlik açısından gidere neden olmayacak sakatları seçerek, ağır sakatları işssizliğe ve dilenciliğe mahkum eden %3 yasasının derhal kaldırılması.
9. Tüm toplu taşımada erişilebilirlik.
10. Sakat veya değil, ve sakatlık derecesinden bağımsız olarak,  mesleki formasyon okullarının tüm çalışanlar için çoğaltılması.
11. Varolan tüm mesleki okulların derhal sakatlara erişilebilir kılınması ve buralarda sakatlar için gerekli düzenlemelerin yapılması.
12. Sakatların özel sektörün ve kamu sektörünün her yerine erişimi.
13. Sakatların belirli işlerde çalışmalarını önleyen iş yasaklarının kaldırılması.
14. Mesleki yönelimin ilgiye göre özgürce seçilmesi.
15. […] (2) lümpen proletaryanın işssizlik oranının belli bir seviyede tutularak çalışanlara düşük ücret verilmesi için kullanılmaması.
16. Şirketlerde iş güvenliği ve hijyenin, iş kazaları ve mesleki hastalıklara karşı önlemlerin   arttırılması.
17. Tüm işsiz sakatlar için derhal asgari ücret.
18. Sakatlıkları nedeniyle çalışamayacak, ciddi sakatlıklara sahip herkes için derhal asgari ücret.
19. Kaza geçirmiş veya aniden hastalanmış çalışanın nitelik ve ücret kaybına maruz kalmadan, hızla iş için yeniden eğitimi ve işine geri dönmesi

Tüm sakatların istihdamın her alanına erişimi demek, şu demektir:
-Fiziksel özerklik ve maddi bağımsızlık için gerekli teknik araçların sağlanması
-Tüm gettoların (özürlü çalıştırma atölyeleri, istihdam büroları vs.) kaldırılması
-Verimlilik, çalışma ritmi düzenlemelerine karşı, sakat veya değil, tüm işçiler adına, derhal savaşım.
-Ayrım gözetmeden, herkese çalışma hakkı.Notlar
1. Bu belge, Handicapés méchants {Pis Sakatlar} dergisini de basan Comité de lutte des handicapés (Sakatların Savaşım Kurulu)'ın eseridir {1972 yılında Fransa'da sosyalist-anarşist Front Libertaire'den sakat militanların kurduğu örgüt}. Belgeyi burada eskiden çıkan aylık dergi Champ social'de […] basıldığı haliyle yeniden yayımlıyoruz.
2. Hiçbir sansür uygulamadık. Bu maddenin girişindeki boşluk, belgenin 1978 sonbaharında Champ social'de basılan halinde mevcut.

{refik'e teşekkürle}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme